Projekt

Vi vänder oss till både stora och små företag, storleken spelar ingen roll för oss. Det viktiga för oss är att kunna få bidra till projektet och kunna se skillnaden som vårt arbete kan göra för projektets helhet.
Vi tror att glada och välmående medarbetare skapar förutsättningar för nöjda gäster och fantastiska upplevelser. Därför utvecklar vi hotell- och restauranger med hänsyn till både gäst- och medarbetarnöjdhet, liksom hållbar fastighetsutveckling.
Nedan kan du se några av de projekt som vi varit en del av och bidragit med vår kunskap.

1 / 3

GoCo Health Innovation City

Ett innovationskluster söder om Göteborg växer fram för både företag och bostäder tillsammans med ett rikt utbud av hotell och restauranger.

Läs mer

Projekt