Klarabergsgatan 33-35

Beställare

Corem

Ort

Stockholm

Status

2023
Att få vara en del av projektets alla delar från framtagande av mat- och dryckeskoncept fram till att lämna över nyckeln till en operatör och allt därimellan. Det är dessa projekt vi ser att vi ger beställaren de bästa av det vi kan erbjuda. Klarabergsgatan 33-35 har varit precis ett sånt projekt.

Huset Orgelpipan 4, numera känt som Klarabergsgatan 33-35 genomgår en ombyggnation och ska återfå det arkitektoniska utryck som det hade när huset uppfördes 1955-1956 (arkitekt Lennart Tham). Huset kommer på markplan att ha en lokal för reception och två lokaler för restaurangverksamhet, på övriga plan ovan mark kommer det vara kontorslokaler och på de två källarplanen kommer driften av huset i form av lager, teknik, soprum, leveranser med mera placeras.

PREOPENING har varit en projektpartner till Corem från projektets start. Med vår expertkunskap kring hotell och restaurangverksamheter har vi tillsammans med Corem arbetat fram ett koncept för mat och dryck i lokalerna på markplan. Som en del av att ta fram vilket koncept som gör sig bäst för lokalerna på Klarabergsgatan 33-35 gjordes det en konkurrensanalys, trendspaning och grundlig utvärdering kring husets projekteringsförutsättningar. Därefter arbetades en investering och driftkalkyl igenom för både hyresgäst och hyresvärd.

Vid signerat koncept mellan Corem och PREOPENING påbörjades storköksprojekteringen parallellt med att vi startade sökandet efter en potentiell operatör som skulle kunna driva restaurangen. I vår operatörsrekrytering avvänder vi oss av vårt breda kontaktnät inom branschen för att hitta den som vi tror på är bäst lämpad att driva en verksamhet på platsen ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Utöver projektpartner i koncept-, projekterings- och operatörsrekryteringsfasen har vi i detta projekt även tagit fram ett inredningskoncept.