Ellery Beach House

Bild: ESS Group

Beställare

ESS Group

Ort

Lidingö, Stockholm

Status

2020
Stockholms nyaste hideaway och enda Beach Resort – Hav, Padel, Pool, Cabanas & Design.

1 september 2020 öppnade ESS Group Ellery Beach House på Elfviks udde på Lidingö i Stockholm. Hotellet erbjuder en upplevelse nära naturen med bekvämligheter av restauranger, barer, pool, beach club, padel, möteslokaler och gym.

PREOPENING fick i uppdrag att upprätta en enkel systemskiss av restaurangfunktioner enligt underlag från beställaren. I ett senare skede tog PREOPENING fram projekteringsunderlag för layout enligt ovan för storköks-, matsals- och barutrustning samt installationsförutsättningar.

Resultatet ser ni på bilderna, det är otroligt fint.

Bild: ESS Group
Bild: ESS Group
Bild: ESS Group
Bild: ESS Group