Viared Center

Beställare

Riddartorpet

Ort

Viared

Status

2023
Viareds nya knutpunkt

Viared Center ligger mitt i företagsparken Viared strax väster om Borås. Med över 150 företag i området och ca. 6000 anställda så behövdes en naturlig mötesplats där man kan umgås över en bit mat, träna och göra snabba ärenden.

Fastighetsbolaget Riddartorpet kontaktade Wingårdhs arkitektkontor som satte i gång att rita ett kontorshus som också innehöll en restaurang, kafé och serviceytor för olika verksamheter. Riddartorpet tog det första spadtaget i september 2021 fastigheten stod klar nästan exakt två år senare på sensommaren 2023.

 

PREOPENING fick uppdraget att projektera köksytor och säkerställa funktioner och layout i restaurangen och kafét för att nå Riddartorpets högt ställda krav om ett högklassigt kafé och restaurangverksamhet.

Senare i projektet fick PREOPENING uppdraget att rekrytera operatör som delade Riddartorpets vision och klarar av att leverera mat och dryck på hög gastronomisk nivå. En verksamhetsbeskrivning arbetades fram tillsammans med Riddartorpet och utvalda restaurangoperatörer kontaktades med ett erbjudande om att få driva restaurangen och kafét på Viared Center. Under hela rekrytering- och avtalsprocessen fanns PREOPENING med som stöd till Riddartorpet.