Gårda Food Market

Beställare

Platzer

Ort

Göteborg

Status

2021
De som vann kampen var Mats, Patrick och Christian som öppnade Gårda Food Market i Gårda Vestas nybyggda lokal! Har ni varit där?

2017 påbörjade Platzer byggnationen av ett nytt kontorshus i norra delen av Gårda, Göteborg. Huset skulle snart bli en del av ett område under stor utveckling. Huset är byggt med WELL Building-certifikat vilket innebär fokus på trivsel och hälsa. Byggnaden rymmer förutom kontor även garage för bilar och cyklar, gemensamma ytor såsom en grönskande terrass och en restaurang på markplan. Byggnaden stod klar under sommaren 2021.

PREOPENING fick inledningsvis i uppdrag att hitta en operatör för restauranglokalen. Det gjordes en grundlig research och vi tog fram ett förfrågningsunderlag baserat på en tänkt affärsmodell, samt skapade en bruttolista över intressanta operatörer vilka kontaktades. Utvalda operatörer ombads lämna in en verksamhetsbeskrivning samt bjöds in till att presentera hur de tänkt driva restaurangen. Med detta underlag, och PREOPENINGS hjälp, kunde Platzer göra en selektion och finna lämplig operatör. När hyresgäst var utsedd fortsatte PREOPENINGS uppdrag med att projektera för restaurangen och den hyresgästanpassning som behövde göras. Sedan våren 2022 driver nu Mats, Patrick och Christian restaurangen Gårda Foodmarket i Gårda Vestas fantastiska lokaler!