Brödernas

Status

2021
Sveriges snabbaste växande hamburgekedja.

Brödernas grundades 2016 av bröderna Jonas och Joakim Wiklander. Sedan starten har expansionstakten gått i en rasande fart. Idag kan du hitta en Brödernas i en stad stor som liten, norr eller söder i landet

Under 2021 har PreOpening varit med på Brödernas expandering genom att ansvara för projektledningen av öppnandet av ett 10-tal nya restauranger i mellersta och södra Sverige, både stora och små enheter. Uppdraget har innefattat ombyggnation av gamla butikslokaler, etablering i nyproduktion samt anpassning av redan befintliga restauranger.

I uppdragen har vi arbetat med allt från bygglovshantering, storköksprojektering, upphandling av byggentreprenör, samordning av underleverantörer, avrop och leverantörstyrning samt driftsättning till nyckelfärdig restaurang.

Utöver det traditionella projektledningsuppdraget har Preopening även tagit fram en ”How-to-build” till Brödernas. Detta har tagits fram för att skapa rätt förutsättningar samt underlätta genomförandet av projekten.

”Preopening har varit ett perfekt komplement till vår organisation under vår hektiska expansion. Vi hade ett tillfälligt behov av att addera specialistkompetens och i Preopening fann vi det vi sökte. Det är unikt att få direkt tillgång till experter som har kunskap att supportera vår komplexa expansion”

Henrik Mattsson, Vice VD Brödernas