Ooto – Välregisserade spontana möten.

OOTO är navet i Johanneberg Science Park. En mötesplats som är välregisserad för att passa alla typer av möten. Från det spontana över lunchen-mötet till den där viktiga säljpresentationen. Det innebär såklart att medhavda lunchlådor är välkomna i restaurangen samt att det avslappnade bemötandet går hand-i-hand med det professionella.

Vårt uppdrag var att, tillsammans med White arkitekter och chalmersfastigheter, skapa förutsättningar för det naturliga mötet. Vi var ansvariga för förstudie och konceptutveckling, projektering av storkök och café samt projektledning och upphandling av delar i projektet. Mattias Lind, arkitekt på White, beskriver samarbetet såhär:

”Det är kul att jobba med en projektpartner som snabbt omsätter arkitektoniska visioner till praktiska tillämpningar. Det gör att vi på ett tidigt stadie kan diskutera och omvärdera den rumsliga utformningen.”

Från koncept via verksamhetsutveckling ned till drift.

Kontaktperson: Björn Bjerregaard bjerregaard@preopening.se +46 733 57 98 29