Klassisk krog till kittlande koncept

Kulturbyggnaden Kungsportshuset i Göteborg har genomgått en omfattande förvandling. Från klassisk krog till en helt ny typ av upplevelse i två skilda koncept - The Concept Dinner Club och Kungsporthuset Matbar. Och bakom satsningen står koncernen Wallmans Group.

PreOpening har varit med som projektpartner genom hela ombyggnationen. Arbetet har bland annat innefattat stöd vid upphandling, projektledning i byggprocessen samt projektering av köks- och barytor. Eva Persson, VD på Wallmans Group, beskriver arbetet:

PreOpening har verkligen haft en nyckelroll i projektet, en viktig brygga mellan mötesrummet och byggplatsen. de har även hjälpt oss att hålla budgeten vid förhandlingar. Vi blev faktiskt en bättre köpare tack vare dom. Dessutom förstår dom driften. Tre ord som beskriver PreOpening är: professionella, kunniga och snabba. Helt ärligt vet jag inte hur jag skulle klarat mig utan deras hjälp.

PreOpening kan verkligen det här med att öppna nya ställen.

Kontaktperson: Carl Berndtsson - berndtsson@preopening.se +46 709 15 28 20