Stora Saluhallen

Beställare

Higab

Ort

Göteborg

Status

Pågår
Ett helhetsgrepp över Stora Saluhallen och deras erbjudande. Att se den stora bilden innan man zoomar in på detaljer är vårt sätt att säkra projektens framgång. Tänka efter först!

På uppdrag av Higab tog PreOpening fram en analys av Stora Saluhallens utbud av butik och F&B-utbud.

PreOpening har gjort en verksamhetsanalys av Stora Saluhalllens befintliga F&B-koncept och de olika handlarnas utbud. Rekommendationer av kommande mat och dryckes koncept togs fram, stödåtgärder för befintliga handlares granskades och ett pilotprojekt genomfördes. Pilotprojeket bestod av att en tom butiksyta byggdes om till en mindre restaurang och en F&B-operatör rekryterades.

PreOpening sammanställde en lista på förutsättningar för en lyckosam restaurangverksamhet, tekniska krav och en rekommenderad gränsdragning mellan framtida F&B-operatör och Higab. Innan ombyggnaden startade arbetade PreOpening fram en bar och köksprojektering för en restaurangen som resulterade till det vi idag känner till som Salut av Familjen Orrymyr.