Våra tjänster

Vi jobbar med projekt där människor ska kunna röra sig, arbeta, umgås och må bra. Det kan handla om alltifrån kontor, restauranger, hotell eller till och med stadsutveckling. Den minsta gemensamma nämnaren är symbiosen mellan gäster, drift och en bra affär. Det är hela vår drivkraft. Och det är där vi som projektpartner kan göra en stor skillnad för er.
Vi erbjuder följande tjänster:

Koncept- och affärsutveckling

Vi tar fram beslutsunderlag och utvecklar koncept med fokus på att skapa värde för alla parter. Det innebär att vi alltid tar hänsyn till såväl gästupplevelsen, verksamhetens framgång och en god lönsamhet.

Vi hjälper dig med:
• Förstudie
• Verksamhetsbeskrivning/Konceptram
• Beslutsunderlag (Driftkalkyl, Investeringskalkyl, SWOT)
• Rekrytering driftoperatör
• Avtalsmodell

Projektledning

Som en oberoende och proaktiv projektpartner kan vi erbjuda stöttning i mindre delprojekt eller leda arbetet hela vägen från vision till implementering. Oavsett omfattning tar vi alltid hänsyn till helheten och sätter projektets långsiktiga mål främst.

Vi hjälper dig med:
• Samordning
• Kostnadskontroll
• Kvalitetssäkring
• Projekteringsledning
• Tidplan & resurshantering
• Upphandling
• Besiktning
• Tillstånd och myndighetskontakt

Projektering

Vi har lång erfarenhet av projektering av kök, restaurang och hotell. Och fördelen är att vi fungerar som en naturlig brygga mellan styrelserummet och byggplatsen. Nyfikenhet och integritet är våra hörnstenar.

Vi hjälper dig med:
• Nulägesanalys
• Layout, flöden och logistik
• Projektering i 3D
• Budgetkalkyl
• Förfrågningsunderlag
• Samgranskning