Tjänster

Våra tjänster kan du se i modellen nedan. Vi ser oss som en Projektpartner genom hela projektets livscykel – från Koncept till Driftsättning – men man kan också ta hjälp av oss i vissa utvalda delar. Ta en närmare titt på modellen och läs mer om våra respektive tjänster längre ned.

Koncept- och Affärsutveckling

Vårt tips: Koncept först!

Vi får ofta förfrågan om vi kan hitta en operatör till en specifik fastighet/lokal eller om vi kan projektera för ett storkök med “optimala förhållanden”. Vi gör gärna bägge delarna och lite till, men först menar vi att det är klokt att landa i ett tydligt koncept med en därtill lika kommersiell affärsmodell. Då förtydligas också vilken operatör som är bäst lämpad för uppdraget och vilket typ av kök med tillhörande maskinpark som är mest optimalt för just det konceptet.

Dessutom säkras positioneringen då en konceptstrategi i vår värld innefattar både målgrupps-, marknads- och konkurrensanalys. På så sätt riskerar vi inte att utveckla ett koncept som redan finns eller ska etableras i området.

Ta kontakt med några av våra pålästa Koncept- & Affärsutvecklare eller hör av dig till någon av våra Kontorschefer så slussar de dig vidare till rätt person. Och kom ihåg: Koncept först!

Kontakta oss

"KAF"

Förkortningen ovan står för KLARGÖRANDE AV FÖRVÄNTNINGAR och är det ovärderliga tillfället i början av varje projekt där projektets intressenter samlas och delar förväntningar och målbilder med projektet. Förutom att säkerställa att alla har ett gemensamt, delat mål så bygger detta team vilket är avgörande för projektets framgång!

Operatörsrekrytering & Lokalresearch

Är du Fastighetsägare?

Tack vare vårt mångåriga engagemang som operatörsombud vid hyresgästanpassningar, nyetableringar och expansionssatsningar, så har vi haft förmånen att lära känna en massa framgångsrika och energiska operatörer inom hotell, restaurang och coworking. Våra Operatörsrekryteringar säkerställer att du får bästa tänkbara matchning till fastställd vision för fastigheten.

 

 

Är du Operatör?

När vi får förtroende att vara med och utveckla nya destinationer så framträder önskemål om unika koncept och programmering som ska aktivera både fastigheter men även stadsdelar. Söker du lokal för ett nytt och spännande koncept eller är du på jakt efter att expandera till en, två eller tre nya platser så har vi troligtvis koll på vilka lokaler som kan passa för just din satsning.

Kontakta Oss

Projektering & Projekteringsledning

Om resultatet av projektet är den slutliga fysiska versionen så är det i Projekteringsfasen som den Mentala Versionen tas fram. Det är här slutresultatet åskådliggörs i form av underlag från projektets alla discipliner. Vi vet att det är i just denna fas det är lätt hänt att det blir fel. Restauranger och Hotell är – till skillnad från kontor och bostäder – mer komplexa och svåra att projektera. Hållbar fastighetsutveckling ska tas hänsyn till men inte på bekostnad av gästupplevelsen eller medarbetarglädjen…

Genom ett närvarande värdskap Projekteringsleder vi samtliga discipliner och säkerställer att allas hårda arbete kommer fungera tillsammans. Det är inte lätt, men det är avgörande för att komma i mål, både vad gäller tid och budget.

Sa vi att vi själva ombesörjer storköksprojektering, flödesanalyser och Back of house-optimering också?

Kolla gärna på några av våra tidigare Projekt eller Kontakta oss så berättar vi mer.

Med Kunskap, Värdskap och Nyfikenhet driver vi framgångsrika projekt!

Projektledning & Samordning

Vi tar gärna ansvar för hela projektet och säkerställer att alla projektmedarbetare har det som de behöver för att lyckas, oavsett projektfas. Hemligheten till framgångsrika projekt stavas SAMARBETE och med tanke på vissa projekts komplexitet krävs enormt god samordning.

Vi är vana vid att ta oss an stora, omfattande och tidskrävande projekt liksom mindre projekt med korta tidsplaner, snabba beslutsgångar och korta ledtider. Tack vare att vi har egna Byggprojektledare så kan vi bibehålla vår position som en oberoende projektledare, samtidigt som vi har all insikt i vad som ska byggas på plats. Självklart sköter vi även Upphandling och Leveransstyrning som en del av vårt uppdrag.

Låt oss säkerställa att det blir som du har tänkt, så att du kan fokusera på att leverera fantastiska kund- och gästupplevelser.

Vill du veta mer?

Vi stärker våra kunder som önskar skapa hotell, restauranger och mötesplatser, så att medarbetar- och gästnöjdhet blir lika viktigt som hållbar fastighetsutveckling.

Kontakta oss