Tjänster

PREOPENING har två huvudsakliga affärsområden. Vi driver projektutveckling och byggprojekt för hotell och restaurang. PREOPENING agerar extern projektpartner och kan genom teamet erbjuda en bred erfarenhet och djup kompetens som det är svårt att ersätta med en anställd.

Projektutveckling

På uppdrag av fastighetsägare/-utvecklare och operatörer säkerställer vi att lokaler får rätt förutsättningar för hyresgästen/operatören. Grunden till en lönsam verksamhet läggs innan öppning och ju tidigare analysen görs och strategin läggs ju mindre kostar det i slutändan. Inom området erbjuder vi tjänster såsom marknads- och lönsamhetsanalyser, investerings- och driftsbudgetarbete, operatörsrekrytering och rådgivning. Vi erbjuder även nulägesanalyser och utredningar som kan ligga till grund för expansions- eller förändringsprojekt.

Vi känner branschen från insidan – och har spetskompetens för alla skeden i ett projekt

Bygga

På uppdrag av restaurangägare och hotelloperatörer ansvarar vi för byggprojekt från kalkylering till nyckelfärdigt genom våra tjänster bygg- och projektledning, projekteringsledning, projektering, upphandling samt installations- och leveransstyrning. Vi arbetar med allt ifrån mindre ombyggnadsprojekt till stora nybyggen. Vi säkerställer att projektet levereras enligt tidplan och till rätt kvalitet och pris. Att få ut max av investeringsbudgeten helt enkelt!

Vill du veta mer?

Vårt erbjudande sträcker sig genom hela uppbyggnaden av en restaurang- eller hotellverksamhet; från idé, strategi, planering och projektering till byggnation med pricksäkra investeringskalkyler och oberoende upphandlingar.

Kontakta oss