Vi erbjuder tjänster för:

  • Arkitekter
  • Operatörer
  • Fastighetsutvecklare/Fastighetsägare

Som arkitekt är det skönt att kunna bolla idéer med personer som både har teoretisk och praktisk branschkunskap. Det ger mig en djupare förståelse för arkitekturens faktiska påverkan på effektivitet och drift.

Mattias Lind — Arkitekt på White

I projektsamarbeten med arki­tekter bidrar vi med affärs- och driftsperspektiv. Detta skapar en unik projekt­samman­sättning med olika infalls­vinklar. Det kan handla om allt­ifrån projek­tering av stor­kök till effektivi­sering av restaurang- och mötesytor. I de flesta fall blir vi invol­verade tidigt i processen för att säker­ställa att arkitektur och funktion går hand i hand. Sedan följer vi projekt hela vägen till imple­mente­ring.

PreOpening är alltid bra att ha med i projekten. Dom tar på sig driftsglasögonen och kan peka på problemen innan de uppstått. Känns tryggt med erfarenheten och branschkunskapen.

Jonas Stenberg, Ess Group

Som oberoende projektpartner till operatörer inom hospitaly­industrin kan vi erbjuda alltifrån projek­tering till upphandling och inköp. Det betyder att vi är lika relevanta i förändrings­arbete som vid nybyggnation. Alla våra projekt drivs med hänsyn till såväl affärs-, drifts- som gäst­perspektivet. Helhets­upplevelsen är trots allt nyckeln till framgång. Och vårt enda mål är att hjälpa kunden att nå just dit.

En riktigt bra partner att ha med i gänget. Kombinationen av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap ingav ett högt förtroende. Dom visste vad dom pratade om, både bland personalen i köket och i byggmöten.

Claes Darvik, Polarexpressen

Fastighetsutvecklare vänder sig ofta till oss för för­studier och verksamhets-, koncept- och affärs­utveckling. Vi stöttar i dessa bygg- och förändrings­arbeten genom proaktiva processer. Detta innebär att vi i ett tidigt skede analyserar nuläge, område, efter­frågan, invest­ering samt lönsamhet. Med analyserna som grund rådgör vi projekt­teamet om möjliga utvecklingsalternativ.