Poppels – Platinan

Beställare

Poppels

Ort

Göteborg

Status

Pågår
Ett citybryggeri och restaurang med ett unikt restaurangkoncept.

Poppels öppnade sin första restaurang mitt i Covid-19 pandemins start 2020 och nu har tiden kommit för Göteborgsbryggeriet att öppna sin andra restaurang i en lokal på ca 670 kvm gatuplan i Vasakronans Platinan vid nya Hisingsbron.

I de inledande stadierna av detta projekt arbetade PreOpening med Vasakronan för att ta fram förutsättningar gällande kommande verksamhet och därefter fortsatte arbetet för att hitta rätt operatörer till lokalerna på markplan. Under hela kontraktskrivningsprocessen har vi agerat stöd till båda parter för att komma fram till ett avtal som passar alla involverade. Efter att avtal slutits mellan Poppels och Vasakronan har vårt arbete övergått till att arbeta för Poppels i färdigställande av lokalen fram till öppning.

PreOpenings uppdrag består under genomförandet av projekteringsledning, projektledning och slutlig storköksprojektering för att tillsammans med Poppels och Vasakronan nå uppsatta förväntningar och mål med verksamheten.