NOOK

Beställare

CCAJ Restaurang AB

Ort

Stockholm

Status

Pågår
PreOpenings samarbete med Nook omfattar flera olika delar såsom projektledning, projekteringsledning, projektering och leveransstyrning från avtalsförhandling till nyckelfärdig och inflyttningsklar lokal.

Restaurang Nooks verksamhet har funnits på Åsögatan, Södermalm i snart åtta år och när en möjlighet att ta nästa steg kom så var Nook inte sena att hoppa på tåget. Att expandera och utveckla verksamheten genom att flytta till en lokal på ca 1100 kvadratmeter är ett stort steg från dagens verksamhet på ca 180 kvadratmeter. Expansionen kommer bestå av fyra olika delar varav en med klassisk mat och två uteserveringar, men även ett bryggeri i AMF:s lokaler i Stockholmsverk.

PreOpenings arbete för Nook omfattar projektledning, projekteringsledning, projektering och leveransstyrning från avtalsförhandling till nyckelfärdig och inflyttningsklar lokal. Planerad inflyttning sker efter sommaren 2022.