Haymarket

Beställare

Scandic Hotels

Ort

Stockholm

Status

2018
Originaldetaljer från byggnaden där Greta Garbo arbetade på 1920-talet är varsamt tillvaratagna, restaurerade eller omtolkade för det 2020-tal som vi lever i. Nu står det magiska och filmiska i skarp kontrast med det moderna och kosmopolitiska.

Art-deco-hotellet Haymarket by Scandic mitt i Stockholm. Hotellet drar dig tillbaka till 1920-talet och får dig att uppleva dåtidens optimism och elegans på nytt. Hotellet är utrustat med två restauranger och en bar i sann 20-talsanda. Det finns det något för alla tillfällen. Scandic själva beskriver hur “originaldetaljer från byggnaden där Greta Garbo arbetade på 1920-talet är varsamt tillvaratagna, restaurerade eller omtolkade för det 2020-tal som vi lever i. Nu står det magiska och filmiska i skarp kontrast med det moderna och kosmopolitiska“, vilket vi instämmer med.

PREOPENING fick förtroendet att projektleda och delvis projektera ombyggnation av konferensanläggning, bankettkök samt det tillhörande diskrum. Vi skapade en kalkyl, ledde upphandlingar, all kommunikation och samordning. Slutligen säkerställde vi överlämning till verksamheten när vårt jobb på plats var klart. PREOPENING har jobbat med Scandic under flera projekt och år, och vi uppskattar vårt så smidiga samarbete.