preOpening | Vad vi gör
19080
page,page-id-19080,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Vad vi gör

Koncept- & affärsutveckling (pre-opening)

Vi erbjuder förstudier och rådgivning för att säkerställa beslutsprocessen.

Innan förändringsarbete Hotell & Restaurang kan startas måste följande frågor ställas:

 

 • Är det helt klart vad som ska serveras/erbjudas?
 • Vilken miljö ska skapas?
 • Vilken känsla ska förmedlas?
 • Hur ska öppettider vara?
 • Vilka människor vill vi ska attraheras av verksamheten?
 • Passar idén i omgivningen där vår verksamhet ligger?
 • Hur stor är investeringen för att skapa detta koncept och verksamhet och när är investeringen betald?
Vad gör vi?

Förstudie koncept

Avtalsmodell, gränsdragning fastighetsägare och driftoperatör

Rekrytering driftoperatör

Omvärldsanalys/Områdesanalys

Budgetkalkyl investering

Budgetkalkyl drift

Konsekvensanalys

Verksamhetsbeskrivning

Affärsplan

 

Projektledning

Vi har Sveriges bästa erfarenhet av förändringsprojekt inom hotell-, restaurang-, och mötesindustrin. Vi ser helheten oavsett om vi har i uppdrag att driva en mindre specifik del av projektet eller driva hela projektet på uppdrag av beställare.

 

Vi arbetar metodiskt med vår projektmodell och erfarenhetsbaserade checklistor för att nå uppsatta projektmål.

 

Vi har möjlighet och kompetens att arbeta med ert projekt hela vägen från start till mål och säkerställa funktionalitet, ekonomi och kvalité.

Vad gör vi?

Projektledning
Projektsamordning
Installationssamordning
Kostnadskontroll/Prognoshantering
Kvalitetssäkring
Tidplan och resurshantering
Besiktning
Uppföljning hela vägen till mål

Projektering Hotell & Restaurang

Vi utför rådgivning och upprättande av handlingar för hotell-, restaurang-, och mötesindustrin.

 

Tack vare att vi agerar helt oberoende, kan vi genom granskning och rådgivning säkerställa att processen i projektet blir rationell och ekonomiskt hållbar.

 

Alla projekt ser olika ut och vi kan antingen arbeta utifrån vår projektmodell eller följa projektets specifika modell och arbetssätt. Vår projektmodell för projektering kan kortfattat beskrivas som följer:

 

 1. Research, konceptinläsning, intervjuer
 2. Layout
 3. Utrustningslista med effektbehov
 4. Fastslagen layout och budgetkalkyl
 5. Detaljprojektering
 6. Förfrågningsunderlag
 7. Samgranskning övriga discipliner

 

Vid behov tar vi fram rumsfunktionsprogram för berörda ytor.

Vad projekterar vi?

Storkök
Bar
Café
Restaurang
Konferens
Hotellrum

Back of House

Upphandling & inköp

Upphandling varor och tjänster

Vi tillhandahåller oberoende inköpsanalyser, statistikanalyser, inköpsstrategier och värderar om kostnadsbilden är korrekt vid uppstart eller pågående verksamhet. Vi genomför sedan en skräddarsydd upphandling för det identifierade behovet för att nå en bättre kostnadsbild.

För att säkerställa god driftekonomi genomför vi kontinuerlig uppföljning av kontraktspriser.

 

Vad gör vi för upphandling:

 • Mat och dryck
 • Non-food (kem, engångsartiklar)
 • Tvätt
 • Bemanning och tjänster
 • Bokning- och kassasystem
 • Hygien

 

Upphandling vid inköp i projekt

Vi har stor vana att för beställarens räkning sammanställa förfrågningsunderlag och genomföra upphandling efter konkurrensutsättning.

 

Vad gör vi för upphandling i projekt:

 • Storkök
 • Inredning
 • Utensilier
 • AV-utrustning
 • Installationer & Bygg
Verksamhetsutveckling (pågående verksamhet)

Genom vår gedigna erfarenhet från hotell-, restaurang-, och mötesindustrin samt vårt breda kontaktnät kan vi erbjuda stöd i pågående verksamhet.

 

Vi kan även erbjuda verksamhetsstöd inom följande delar:

 • Coaching av kökspersonal i drift eller vid sidan om
 • Implementering av menyer och koncept
 • Kvalitetssäkring mat
 • Implementering och uppföljning inköpsstrategier, avtal och administration
 • Framtagning receptur, kalkyl och uppföljning
 • Optimering av schema och budgetering av personal
 • Nyckeltalsstruktur för ökad lönsamhet
 • Struktur administration i uppstart
Vad gör vi?

Verksamhetsanalys
Åtgärdspaket
Upprättande av kalkyler och rutiner samt uppföljning
Personaloptimering
Organisationsutveckling
Implementering
Affärsstöd, avtal, upphandling, uppföljning

 

Fastighetsägare

Avtalsmodell, gränsdragning fastighetsägare och driftoperatör
Rekrytering driftoperatör